Editor Choice

Gà Leghorn

Mặc dù ngày nay nó rất dễ dàng để tìm đến một chục giống và các loại gà, được phân biệt bởi năng suất tốt, nhưng các giống chó nổi tiếng không bị mất liên quan của họ. Đặc biệt, một trong số đó là gà của Leggorn, trong nhiều năm đã được cả thế giới biết đến với những đặc điểm tuyệt vời của chúng.